Номер 981

Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіків функцій y = 4x – 7 і y = –2x + 11.

У точці перетину графіків функцій значений змінних x і y в обох функцій однакові.

Тому буде: 4x - 7 = -2x + 11;

6x = 18;

x = 3; y = 4 · 3 - 7 = 5.

Координати точки перетину графіків функцій (3; 5).

Номер 977Номер 978Номер 979Номер 980Номер 981Номер 982Номер 983Номер 984Номер 985

Зворотній зв’язок