Номер 160

На рисунку 133 AC = DC, BC = EC. Доведіть, що △ABC = △DEC.

Доведення

Розглянемо △ABC і △DEC:
1) AC = DC (за умовою);
2) BC = CE (за умовою);
3) ∠ACB = ∠DCE (як вертикальні).
Отже, △ABC = △DEC (за І ознакою рівності трикутників).

Повідомити про помилку