Вправа 1

Прочитайте. Визначте тему тексту. У яких рядках висловлено його головну думку?

Поняття про українську народну й літературну мову

Сукупність слів, граматичних форм, особливостей вимови й наголошування, що їх використовують люди, для яких українська мова є рідною, становлять загальнонародну (національну) українську мову.

Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя, професійну лексику, жаргони тощо.

Вищою формою загальнонародної мови є літературна мова.

Літературна мова — удосконалена, відшліфована форма загальнонародної мови, що в писемному та усному різновидах обслуговує життя нації: державну діяльність, законодавство, науку, освіту, художню літературу, театр, засоби масової інформації.

Сучасна українська літературна мова опрацьовується письменниками, науковцями, освітянами та іншими діячами культури.

Шанобливе і дбайливе ставлення до літературної мови є ознакою патріотизму й високої духовності. — головна думка тексту.

Доберіть до тексту заголовок. — Поняття про українську народну й літературну мову. Заголовок відбиває тему тексту.

Повідомити про помилку