Вправа 113

Визначте особу й число дієслів. Перепишіть їх та передайте фонетичною транскрипцією. Вимовте відповідно до правил української орфоепії. Укажіть голосні звуки, які вимовляються нечітко.

Можеш (ІІ ос., одн.) — [можеиш], любиш (ІІ ос., одн.) — [л'у́биеш], читаєш (ІІ ос., одн.) — [чиета́йеиш], живемо (І ос., мн.) — [жиевеимо́], сидимо (І ос., мн.) — [сиедиемо́], стоїмо (І ос., мн.) — [стойімо́], борються (ІІІ ос., мн.) — [бо́р'уц':а], змагаєшся (ІІ ос., одн.) — [змага́йеис':а].

Увага! Голосні звуки [е], [и] у ненаголошеній позиції вимовляються нечітко.

Поясніть, від чого залежить написання особових закінчень дієслів. Звіртеся з поданим нижче правилом.

Якщо основа дієслова закінчується на твердий приголосний, тоді в усіх особових закінченнях дієслів першої дієвідміни пишемо літеру е; в особових закінченнях дієслів другої дієвідміни пишемо літеру и.

Якщо основа дієслова закінчується на голосний, тоді в усіх особових закінченнях дієслів першої дієвідміни пишемо літеру є; в особових закінченнях дієслів другої дієвідміни — літеру ї.