Вправа 115

Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери та розставляючи розділові знаки.

1. Вітре буйний, ти з морем говориш. (Кома при звертанні, що стоїть на початку речення).

2. Ревеш, вітре, та не плачеш, бо тобі не тяжко. (Перші дві коми при звертанні, що стоїть у середині початку речення; наступна — між частинами складнопідрядного речення).

3. Мовчиш, мій друже ясний, і зітхаєш. (Коми при звертанні, що стоїть у середині речення).

4. Як ми не посіємо вітер, то хто ж дочекається змін? (Кома між частинами складнопідрядного речення; знак питання у кінці питального речення)

5. Майбутнім ми маримо, а сучасним, на жаль, гордуємо. (Перша кома між частинами складносурядного речення; наступні дві виділяють вставне слово, що стоїть у середині речення)

6. Ми гордо йдемо шляхами України. Ми чинимо волю наших прадідів: це вони нас вислали в путь. (Двокрапка між частинами безсполучникового складного речення)

Позначте у словах орфограму «літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів».

Увага! Орфограму «літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів» підкреслено лінією.

Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

Увага! У кінці кожного речення пояснено вживання розділових знаків.

Назвіть ужиті в реченнях дієслова-антоніми.

Говориш — мовчиш; стоїмо — йдемо.

Повідомити про помилку