Вправа 119

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Життя і мрія в згоді не бувають і вічно борються, хоч миру прагнуть.

2. Життєва нива колеться стернею.

3. Ми весь час стоїмо на грані невідомих шляхів майбутніх.

4. Зорі з неба сиплються, мов горох.

5. Тут росяні дощі цілують душу і шлях шовково стелиться.

Підкресліть орфограму «літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів». Дієвідміну яких дієслів вам було легше визначити за основою інфінітива? Чому?

У дієсловах — колеться, стоїмо, стелиться — було легко визначити дієвідміну за основою інфінітива.

До першої дієвідміни належать дієслова з основою на -оло-: колеться — коло-ти.

До другої дієвідміни належать дієслова з основою інфінітива на голосний -и-, -і-(-ї-), які в особових формах випадають: стелиться — стели-ти, стелю; дієслова з основою інфінітива на -а- після шиплячих та й, якщо в особових формах звук [а] випадає: стоїмо — стоя-ти, стою.

Повідомити про помилку