Вправа 126

Перепишіть прислів’я, подані в дужках дієслова ставлячи у формі минулого часу. З’ясуйте рід і число кожного дієслова, запишіть у дужках. Виділіть у кожному дієслові суфікс.

1. Гриць як їв (чол. р., одн.), то упрів (чол. р., одн.), а як працював (чол. р., одн.), то задрімав (чол. р., одн.).

2. Пішла (жін. р., одн.) Настя в поле жати та й забула (жін. р., одн.) серп узяти.

3. Незакінчене діло взяло (сер. р., одн.) й відлетіло (сер. р., одн.).

4. У ледачого хазяїна злодії чоботи з ніг украли (мн.).

5. Догулявся (чол. р., одн.) він і наспався (чол. р., одн.), що без хліба зостався (чол. р., одн.).

Увага! Жирним шрифтом виділено дієслова у формі минулого часу. У кожному дієслові у формі минулого часу суфікс підкреслено.

Дієслова минулого часу утворюються додаванням до основи неозначеної форми суфікса – в – у чоловічому роді та суфікса – л – у формі жіночого й середнього роду та у множині: упрі-ти — упрі-в; забу-ти — забу-л- а; взя-ти — взяло; відлеті-ти — відлетіло.

Увага! Минулий час дієслів чоловічого роду утворюється без суфікса, якщо основа неозначеної форми закінчується на приголосний: їс-ти — їв.

 

Яку рису людської вдачі висміяно в прислів’ях? Чи втратили прислів’я актуальність? Відповідь побудуйте у формі роздуму. Уживайте дієслова минулого часу.

Я думаю, що кожному доводилося спостерігати, як працює майстер своєї справи. Це може бути як складна, так і проста робота. Наприклад, я просто був у захопленні, коли спостерігав, як мама готувала пиріжки чи якусь іншу страву, як тато займався ремонтом квартири. За їхніми впевненими рухами можна спостерігати безкінечно. Усе прекрасне та найпотрібніше в світі створилося людською працею. Вона завжди звеличувала людину, робила її життя досконалішим, цікавішим, збагачувала душевно.

Тож не дивно, що народ у своїх прислів’ях та приказках так осміював лінощі. Саме про лінь як найгіршу рису людини і говориться у поданих реченнях.

Тож хочеться жити так, щоб ніхто не сказав про мене: «В роботі «ох», а їв за трьох» або «Він би й рад косити, та нікому косу носити».

 

Витлумачте лексичне значення слів працелюбство, працездатність. Якою мірою названі людські риси потрібні людині, яка прагне успіху? Розкажіть про це.

Працездатність — здатність до трудової діяльності, яка залежить від стану здоров'я людини та від характеру роботи, яку може виконувати людина.

Працелюбство — любов до праці; старанне, ревне, бажання із запалом працювати.

Я думаю, що працелюбство та працездатність – це синоніми успішності. Важко уявити людину, яка прагне успіху, щоб їй не були властиві ці людські риси. Також, на мою думку, для досягнення успіху потрібно дуже любити свою мрію.

Вправа 122Вправа 123Вправа 124Вправа 125Вправа 126Вправа 127Вправа 128Вправа 129Вправа 130

Зворотній зв’язок