Вправа 131

До кожного з дієслів доберіть дієслово-антонім у тій самій формі майбутнього часу. Дієслова запишіть парами. Визначте просту, складну та складену форми майбутнього часу. Звіртеся з таблицею.

Проста форма майбутнього часу: забудеш — згадаєш, розпочнете — закінчите, з’єднаю — розірву, збільшиш — зменшиш, знайдете — загубите, зникнеш — з’явишся.

Складна форма майбутнього часу: мовчатиму — кричатиму, полагодимо — поламаємо, пришиватиму — відриватиму.

Складена форма майбутнього часу: будуть сумувати — будуть радіти, будеш руйнувати — будеш будувати, будемо сваритися — будемо миритися, будете обвинувачувати — будете виправдовувати.

 

Позначте у словах орфограму «літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів». Правопис особових закінчень утворених дієслівних форм поясніть відповідним правилом.

Простий майбутній час твориться від дієслів доконаного виду за допомогою особових закінчень, які додаємо до основи інфінітива: піти — піду, підеш, піде; підемо, підете, підуть.

Дієслова в простому майбутньому (що зроблю? що зробиш?) змінюються, як і дієслова в теперішньому часі (що роблю? що робиш?): згадуєш (що робиш?) — згадаєш (що зробиш?).

Складний майбутній час утворюється додаванням особових форм дієслова (й)няти до неозначеної форми дієслова недоконаного виду.

В складному майбутньому часі перед -му, -меш... -муть завжди пишеться и: розмовлятиму, знатимеш, радітиме.

Складений майбутній час утворюється поєднанням особових форм дієслова бути з неозначеною формою дієслова недоконаного виду.

Дієслово бути змінюється як дієслово І дієвідміни.

Повідомити про помилку