Вправа 133

Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставте дібрані з довідки дієслова в різних формах майбутнього часу.

1. З води обіду не звариш.

2. Тримайся праці, то й хліб матимеш.

3. Хто землю доглядатиме, ніколи не голодуватиме.

4. З бика не надоїш молока.

5. Перлина на землі не буде лежати, а робота не буде чекати.

6. Як підеш навпростець, дома не ночуватимеш.

 

Підкресліть у словах орфограми «не з дієсловами» та «літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів». Обґрунтуйте написання дієслів.

Увага! З усіма формами дієслова (крім дієприкметника) НЕ звичайно пишеться окремо: не звариш, не голодуватиме, не надоїш, не буде лежати, не буде чекати, не ночуватимеш.

Повідомити про помилку