Вправа 139

Перепишіть, уставте пропущені літери та розставте розділові знаки. Визначте просту, складну та складену форми майбутнього часу.

1. Я нині знову буду говорити (складена форма) про почуття високі і святі.

2. Я буду мірятися (складена форма) з долею і сперечатися (складена форма) з природою, та тільки те, що сам подолаю (проста форма), мені послужить (проста форма) нагородою.

3. Устане (проста форма) ще день яснобарвний, умиється (проста форма) сонце росою.

4. Ти з Правдою усе на світі зможеш (проста форма). Зустрінеш (проста форма) Кривду, то стіною будеш (проста форма). І ти її напевне переможеш (проста форма), а Правда знов тобі покаже (проста форма) путь.

Увага! Жирним виділено різні форми майбутнього часу.

 

Які людські почуття можна назвати високими і святими? У відповіді вживайте дієслова простої, складної та складеної форм майбутнього часу. За потреби скористайтеся Словничком назв почуттів.

Які людські почуття я назву високими і святими? Завжди відносив і відноситиму до них порядність, честь, благородство, щиру вірність, совість. Але найсвятішими почуттям вважаю і буду вважати доброту, самовідданість і милосердя людської душі.

 

Поясніть уживання великої літери в останньому реченні.

Я думаю, що в останньому реченні слова Правда і Кривда вжиті як імена казкових («казка про Правду і Кривду») або міфічних істот. А згідно з вимогами українського правопису індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, прізвиська, назви дійових осіб у казках, байках, клички тварин, імена міфічних істот пишемо з великої літери.

 

Позначте у словах вивчені орфограми.

Увага! У тексті вправи вивчені орфограми підкреслено.

Повідомити про помилку