Вправа 153

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Підкресліть члени речення. Визначте дієслова умовного способу, з’ясуйте число та рід (якщо є) кожного.

1. Там могили з буйним вітром в степу розмовляють... Полетів би (одн., ч. р.) послухав би (одн., ч. р.).

2. Кудись у далеч невідому злетіла б (жін., ч. р.) я із журавлями.

3. Здається, так би вічно йшов (одн., ч. р.).

4. Нині з-за хмари дістав би (одн., ч. р.) вам сонце, грів би (одн., ч. р.) долоні вам, нене.

5. Полетів би (одн., ч. р.) кудись, як лелека.

6. Люди чомусь не так швидко ростуть, як би їм хотілося (мн.).

 

Поясніть уживання частки би (б).

Дієслова умовного способу творяться додаванням до форм минулого часу частки би (б).

Частку би (б) пишуть окремо від дієслів. Якщо попереднє слово закінчується на приголосний, уживають частку би (дістав би, грів би), після голосного — б (злетіла б).

Частка може стояти після дієслова: 5. Полетів би (одн., ч. р.) кудись, як лелека або перед ним.

Частка би (б) може бути відділена від дієслова іншими словами: 3.Здається, так би вічно йшов.

 

Визначте речення, ускладнені звертанням і вставним словом.

3. Здається, так би вічно йшов. — Речення ускладнене вставним словом — здається.

4. Нині з-за хмари дістав би вам сонце, грів би долоні вам, нене. — Речення ускладнене непоширеним звертанням — нене.

 

Назвіть односкладні речення (з одним головним членом).

Полетів би, послухав би. Здається, так би вічно йшов. Нині з-за хмари дістав би вам сонце, грів би долоні вам, нене. Полетів би кудись, як лелека.

Повідомити про помилку