Вправа 155

Перепишіть речення, після кожного дієслова вкажіть у дужках його спосіб, особу та число.

1. Любіть (наказ. сп., ІІІ ос., мн. ) Україну у сні й наяву.

2. Не зітхай (наказ. сп., ІІ ос., одн. ), а працюй (наказ. сп., ІІ ос., одн.), марно часу не гай (наказ. сп., ІІ ос., одн. )! Праці щирої жде (дійсн. сп., ІІІ ос., одн. ) вже давно рідний край.

3. Тільки на правду складаймо (наказ. сп., І ос., мн. ) надії!.

4. Розбудуймо (наказ. сп., І ос., мн. ) соборну державу!.

5. Високої істини хай не торкнеться (наказ. сп., ІІІ ос., одн. ) іржа!.

6. Шануймося (наказ. сп., І ос., мн. ), єднаймося (наказ. сп., І ос., мн.) та будьмо (наказ. сп., І ос., мн. )! Тримаймося (наказ. сп., І ос., мн. ) родинного стебла.

7. Хай нас обминають (наказ. сп., ІІІ ос., мн. ) печалі й жалі! Хай квіти буяють (наказ. сп., ІІІ ос., мн. ) на рідній землі.

 

Позначте у словах орфограми. Поясніть написання слів орфографічними правилами.

На землі ́(на зе́млях) — написання ненаголошених [е] та [и] перевіряємо наголосом.

Не гай, не торкнеться — з усіма формами дієслова (крім дієприкметника) НЕ звичайно пишеться окремо.

Щирої — буква щ завжди вимовляється, як два звуки [ш] +[ч].

Україну — пишуться з великої букви назви держав та адміністративно-територіальних одиниць.

Складаймо — перед к, ф, п, т, х префікс з- змінюється на с-.

Розбудуймо — у кінці префіксів роз-, без-, незалежно від вимови, завжди пишеться буква з.

Любіть, торкнеться, будьмо, обминають, буяють — у кінці слова м’якість зубних приголосних д, т, з, с, ц, л, н завжди позначаємо м’яким знаком. У дієсловах перед часткою -ся (-сь) м’який знак зберігається.

Вправа 151Вправа 152Вправа 153Вправа 154Вправа 155Вправа 156Вправа 157Вправа 158Вправа 159

Зворотній зв’язок