Вправа 164

Прочитайте речення, визначте в кожному граматичну основу. Двоскладними чи односкладними є речення? Поясніть.

1. Сутеніло помалу.

2. З лісу повіяло прохолодою.

3. Стежку в поле листям замело.

4. Запаморочливо пахло в’янучим листям, хмелем і калиною.

5. І чого мене понесло сюди?

6. Від жаху похолонуло в душі.

7. І як сльозами застилало очі!

8. Дихається легко і привітно.

Увага! Усі подані речення — односкладні: у них є лише один головний член речення (присудок).

 

Доведіть, що головний член речення в кожному з речень виражений безособовим дієсловом.

У дієсловах — сутеніло, повіяло, замело, пахло — не можна визначити особу. Ці слова означають явища природи, тобто називають дію, яка виконується сама собою, без участі особи.

У дієсловах — понесло, похолонуло, застилало, дихається — також не можна визначити особу. Вони означають фізичний або психічний стан людини, тобто означають дію без відношення до будь-якої особи.

Це дієслова-присудки в односкладних реченнях. Підметів при безособових дієсловах не буває.

 

Витлумачте лексичне значення кожного з безособових дієслів.

Сутеніло — наставали сутінки; смеркалося, повіяло — повітря рухалося, замело — засипати, покривати що-небудь чимось сипким (снігом, піском і т. ін.), пахло — виділяти пахощі, понесло — піти в якомусь напрямку без усвідомлення наміру, похолонуло — комусь стало моторошно, застилало — затягувати, закривати очі, перешкоджаючи добре бачити, дихається — втягувати і випускати повітря легенями; робити вдих і видих.

Повідомити про помилку