Вправа 166

Перепишіть. У кожному з речень визначте та підкресліть граматичну основу. З’ясуйте синтаксичну роль безособових дієслів.

1. Хочеться казки. Хочеться тиші.

2. Так добре й легко мріється.

3. Не спиться мені. У голові шумить, як у млині...

4. Радісним почуванням охопило душу.

5. Вечірнім золотом зорі залило поле.

Увага! У поданих односкладних реченнях присудки виражені безособовими дієсловами.

 

Які безособові дієслова мають форму третьої особи однини теперішнього часу? Середнього роду однини минулого часу?

Безособові дієслова не змінюються за особами й числами, а також за родами. Вони мають форму третьої особи однини теперішнього (хочеться, мріється, не спиться, шумить) або форму середнього роду однини минулого часу (охопило, залило).

Повідомити про помилку