Вправа 166

Перепишіть. У кожному з речень визначте та підкресліть граматичну основу. З’ясуйте синтаксичну роль безособових дієслів.

1. Хочеться казки. Хочеться тиші.

2. Так добре й легко мріється.

3. Не спиться мені. У голові шумить, як у млині...

4. Радісним почуванням охопило душу.

5. Вечірнім золотом зорі залило поле.

Увага! У поданих односкладних реченнях присудки виражені безособовими дієсловами.

 

Які безособові дієслова мають форму третьої особи однини теперішнього часу? Середнього роду однини минулого часу?

Безособові дієслова не змінюються за особами й числами, а також за родами. Вони мають форму третьої особи однини теперішнього (хочеться, мріється, не спиться, шумить) або форму середнього роду однини минулого часу (охопило, залило).

Вправа 162Вправа 163Вправа 164Вправа 165Вправа 166Вправа 167Вправа 168Вправа 169Вправа 170

Зворотній зв’язок