Вправа 174

Прочитайте. Яким способом утворено кожне з дієслів? Від якої частини мови?

Казати — переказати (префіксальний, утворилося від дієслова); йти — прийти (префіксальний, утворилося від дієслова); сміятися — розсміятися (префіксальний, утворилося від дієслова); білий — білити (суфіксальний, утворилося від прикметника); обід — обідати (суфіксальний, утворилося від іменника); я — якати (суфіксальний, утворилося від займенника); зима — перезимувати (префіксально-суфіксальний, утворилося від іменника); син — усиновити (префіксально-суфіксальний, утворилося від іменника); два — подвоїти (префіксально-суфіксальний, утворилося від числівника).

Повідомити про помилку