Вправа 177

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте спосіб творення виділених дієслів.

1. Вже чуть, як обертається (суфіксальний) Земля, як обертається з Землею Україна...

2. Нас не розділите (префіксальний) на половини. Нас не покраєте (префіксальний) серед пітьми. Ми присягаємо Є Україна! Ми присягаємо Будемо ми!

3. «Пізнай свій народ і себе в ньому!», — умовляв (суфіксальний) Григорій Сковорода.

4. Почекай (префіксальний), вечоре! Хай доспівається (префіксально-суфіксальний)!

5. Хотілось би (додавання до форми минулого часу частки б (після голосного), би (після приголосного) мені не біль і не тривоги, а радість і любов в широкий світ нести.

 

Визначте спосіб кожного з ужитих у реченнях дієслів.

Увага! Дієслова — чуть, нести — неозначена форма дієслова.

Дієслова дійсного способу — обертається, не розділите, не покраєте, присягаємо, будемо, умовляв.

Дієслова наказового способу — почекай; хай доспівається.

Дієслово умовного способу — хотілось би.

Повідомити про помилку