Вправа 180

Перепишіть прислів’я, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки дієслова з не та розкриваючи дужки.

1. Мокрий дощу не боїться.

2. За воду не дякують і гроші не платять....

3. Кисла яблуня солодке яблучко не вродить....

4. У чужім оці скіпку бачить, а в своїм дрючка не добачає....

5. Що завгодно віддаси, як недоїси....

6. З бідою не знатися — і щастя не знати....

 

Позначте у словах орфограму «не з дієсловами». Написання дієслів з не обґрунтуйте відповідними правилами.

Увага! З усіма формами дієслова (крім дієприкметника) НЕ звичайно пишеться окремо: не боїться, не дякують, не платять, не вродить, не знатися, не знати.

У 4 реченні НЕ пишеться окремо з дієсловом із префіксом до -: не добачає — не помічає.

У 5 реченні разом НЕ пишеться в префіксі недо-, який вказує на неповноту дії: недоїси — погано харчуватися, не наїстися.

Вправа 176Вправа 177Вправа 178Вправа 179Вправа 180Вправа 181Вправа 182Вправа 183Вправа 184

Зворотній зв’язок