Вправа 190

Прочитайте. Визначте дієприкметники, поставте до кожного питання. Які ознаки прикметника властиві дієприкметнику? Що спільного в дієприкметника з дієсловом?

1. Осіння днина сонечком сповита (яка?).

2. Хмари — знизу ледь підсинені (які?).

3. Отут я стою під замисленим (яким?) небом.

4. Далина овіяна (яка?) туманом.

5. На землю по зоряних сходах задуманий (який?) вечір зійшов.

6. Он сивими туманами димлять розбуджені (які?) карпатські полонини.

Увага! Жирним курсивом виділено дієприкметники.

Дієприкметник поєднує ознаки двох частин мови — дієслова та прикметника. Ознаки прикметника: відповідає на питання який? яка? яке? які?; змінюється за родами, числами, відмінками; стоїть у тому ж роді, числі, відмінку, що й іменник, із яким пов’язаний за змістом; має такі ж відмінкові закінчення. Ознаки дієслова: час (теперішній і минулий); вид (доконаний і недоконаний); здатність мати при собі залежний від нього іменник, займенник або прислівник.

Повідомити про помилку