Вправа 191

Перепишіть, підкресліть члени речення. Визначте дієприкметники, з’ясуйте їхню синтаксичну роль.

1. Цвіла приморожена осінь.

2. Стомлене сонце сіло спочити.

3. Над умитим садом стоїть туман.

4. Сонце схоже на згасаюче багаття.

5. Зникли зорі на посмутнілім небі.

6. Дзвінких доріг простелені дороги.

7. Тут руками прадідів зігріта кожна грудка рідної землі.

Увага! У 1, 2, 3, 4 та 5 реченнях дієприкметники виступають як члени речення означеннями; у 7 реченні дієприкметник у складі дієприкметникового звороту виступає поширеним означенням в односкладному реченні.

У 6 реченні дієприкметник як член речення — присудок.

 

Назвіть слова-дієприкметники, ужиті в переносному значенні. Розкрийте це значення.

Дієприкметники, ужиті в переносному значенні: приморожена, стомлене, умитим, посмутнілім, простелені , зігріта. Усі вони виступають у ролі художніх означень (епітетів).

 

Позначте у словах вивчені орфограми.

Приморожена — префікс при- пишемо переважно в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії, результат дії тощо, та в похідних від них словах.

Стомлене, спочити — префікс з- перед буквами на позначення глухих приголосних к, п, т, ф, х переходить у с-.

Землі́, бо зе́млі — написання ненаголошених [е] та [и] перевіряємо наголосом.

Повідомити про помилку