Вправа 196

Прочитайте записані у дві колонки речення. Визначте в реченнях першої колонки дієприкметники. У реченнях другої колонки визначте дієприкметники й залежні від них слова.

I. Намальовані квіти не пахнуть. Квіти сріблені росою.

II. Квіти, намальовані фарбами, не пахнуть. Квіти, сріблені росою, дивляться на шлях.

 

Якими розділовими знаками виділено на письмі дієприкметники із залежними від них словами?

Увага! Дієприкметники із залежними від них словами у реченнях другої колонки виділено на письмі комами.

 

Прочитайте речення другої колонки, інтонуючи їх відповідно до розділових знаків. Визначте в реченнях другої колонки слова, що їх пояснюють дієприкметники разом із залежними від них словами (пояснювані слова).

Увага! Дієприкметники — намальовані, сріблені, залежні слова — фарбами, росою.

Повідомити про помилку