Вправа 197

Прочитайте прислів’я. Визначте в кожному реченні дієприкметниковий зворот та означуване ним слово. З’ясуйте: стоїть дієприкметниковий зворот після цього слова чи перед ним.

1. Наука — то криниця (ПС), викопана голкою.

2. Роботу (ПС), відкладену на майбутнє, проклянуть нащадки.

3. Не смачний хліб (ПС), чужим ножем краяний.

4. Здобутий працею (ПС) хліб м’якіший від дарованого бублика.

5. Позиченими в сусіда (ПС) зубами кістки не розгризеш.

 

Поясніть уживання розділових знаків.

Увага! Означуване (пояснюване) слово — (ПС).

У 1, 2 та 3 реченні дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного (пояснюваного) слова, на письмі виділяємо комою (або комами).

У 4 та 5 реченні дієприкметниковий зворот, що стоїть перед означуваним словом, комами (комою) на письмі зазвичай не виділяємо.

Повідомити про помилку