Вправа 200

Перепишіть, уписуючи на місці крапок дібрані з довідки дієприкметникові звороти. Дієприкметники поставте в потрібній граматичній формі. Розставте розділові знаки.

1. Рана, зроблена рукою, загоїться, а біль, заподіяний словом, не втамується ніколи.

2. Горе, поділене на двох, легше для обох.

3. Уста, стулені у непотрібній суперечці, засвідчують мудрість голови.

4. Помилка, визнана тобою, найкорисніша.

Повідомити про помилку