Вправа 202

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Дієприкметникові звороти підкресліть як члени речення.

Художниця Наталія Бугайчук змалку захоплена народною творчістю. Свої роботи вона виконує самостійно винайденим способом. Зображення Наталія вирізьблює на шпаклівці, нанесеній на полотно. За намальованим ескізом художниця робить рельєф, а потім ретельно його розфарбовує.

Роботи Наталії навіяні усними переказами й легендами Полісся, обрядами, звичаями й народним побутом. Найбільше Наталію цікавлять образи, використовувані українцями на означення сил природи. Персонажам, отриманим у спадок від предків, дівчина надає сучасного звучання.

Створені художницею образи мовби оживають.

Молодій художниці присвоєно звання майстра народної творчості.

 

Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

Увага! (ПС) —  означуване (пояснюване) слово.

У реченнях — Свої роботи вона виконує самостійно винайденим способом (ПС). Створені художницею образи (ПС) мовби оживають — дієприкметниковий зворот, який стоїть перед означуваним (пояснюваним) словом, на письмі не виділяємо комою (або комами).

У реченнях — Зображення Наталія вирізьблює на шпаклівці (ПС), нанесеній на полотно. Найбільше Наталію цікавлять образи (ПС), використовувані українцями на означення сил природи. Персонажам (ПС), отриманим у спадок від предків, дівчина надає сучасного звучання. — дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного (пояснюваного) слова, на письмі виділяємо комою (або комами).

 

Укажіть речення, у яких дієприкметники є присудками.

Художниця Наталія Бугайчук змалку захоплена народною творчістю. Роботи Наталії навіяні усними переказами й легендами Полісся, обрядами, звичаями й народним побутом.

 

Роздивіться роботу Наталії Бугайчук. Які почуття викликає вона у вас? Витлумачте ці почуття. За потреби зверніться до Словничка назв почуттів. Розкажіть про зображене двома-трьома реченнями. Використайте дієприкметникові звороти.

Мені довелося побувати на виставці картин Наталії Бугайчук в Івано-Франківську. Творчий доробок художниці сягає двох десятків картин, виконаних в українському стилі: «Полин-печаль», «Лебедина», «Козак Мамай», «День і ніч», «Ружі троянди», «Вісник», «Мати».

Всі її твори викликають у душі почуття ніжності, доброти, здивування. Ласкою і материнською любов’ю дихає картина «Мати», печаллю і тихою гіркотою сповнена робота «Полин-печаль». А твір «Місяць-молодик» — це дивне поєднання молодості, щирості, мрійливості та впевненості у власних силах.

Повідомити про помилку