Вправа 205

Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Назвіть ужиті в реченнях художні засоби.

1. Прийшла зима, снігами вбрана. (персоніфікація).

2. Стоять налиті сонцем дні.

3. Ще спить земля, укутана снігами. Мовчать в льоди заковані річки.

4. Палає райдужно довкола дощами скроплена земля.

5. Місяць тихо озирає землю, стомлену сном.

6. Добру віщують погоду скупані в сонці хмарки.

7. У снігу по коліно стоїть з хати винесена ялинка.

Увага! У всіх реченнях використано художній засіб — персоніфікація.

 

Визначте в реченнях дієприкметникові звороти. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

Дієприкметниковий зворот виділяються комою (комами), якщо він, зворот, стоїть після означуваного слова — перше речення; перша частина третього речення; п’яте речення.

У всіх інших речення кома не ставиться, бо дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним словом.