Вправа 215

Прочитайте. Назвіть дієприкметники, з’ясуйте відмінок і число кожного. Визначте відмінкові закінчення дієприкметників.

Давно забут[і] (Н. в., мн.) часи, коли українців сприймали як жертв і страждальців. Нині акценти зі знедолен[ого] (Р. в., одн.) українця-жертви зміщен[і] (Н. в., мн.) на українця успішного. Вибір обран[ої] (Р. в., одн.) ним діяльності є глибоко усвідомлен[им] (Ор. в., одн.), напрям кар’єрного руху добре обміркован[ий] (Н. в., одн.). Навчання зробило з нього освіченого (Р. в., одн.), розвинен[ого] (Р. в., одн.), впевнен[ого] (Р. в., одн.) в собі професіонала. Час, витрачен[ий] (Н. в., одн.) на самоосвіту, не був прогаян[ий] (Н. в., одн.). Можливості для самореалізації прорахован[і] (Н. в., мн.) ним безпомилково.

Сучасний українець — креативний, відповідальн[ий] (Н. в., одн.) і оптимістичний. Живе успішний українець за гаслом: «Якщо хочеш змінити світ — зміни себе».

Увага! Жирним виділено дієприкметники.

Лексичне значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком.

Акцент (лат. accentus — наголос, підвищення голосу, інтонація). З його допомогою можна виділити і підкреслити значиму для мовця частина висловлювання.

Самореалізація (від лат. actualis — дійсний, справжній), — прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей.

Креативний — здатний до вироблення нових, оригінальних ідей та їх втілення, спрямований на творчість; творчий.

Як ви розумієте вислови: кар’єрний рух, можливості для самореалізації?

Кар’єрний рух — це розвиток людини у своїй діяльності, котра помічається і заохочується ззовні, наприклад новими кращими посадами чи вищою заробітною платнею.

Можливості для самореалізації — це можливості працювати на повну потужність, застосовуючи свої уміння і таланти на благо компанії і народу.

Хто з відомих вам українців має названі в тексті якості? У відповіді використайте два-три дієприкметники в непрямих відмінках.

Я думаю, що Оксану Линів, українську диригенту, першу жінку-головного диригента Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац, можна назвати креативною та оптимістичною.

Оксана Линів співпрацювала запрошеною диригенткою з численними оркестрами світу та найвідомішими оперними театрами в Австрії, Німеччині,Чехії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Естонії, Угорщині, Румунії, Японії та Україні.

Нещодавно з великим успіхом дебютувала з Симфонічним оркестром Дюссельдорфа, оркестром імені А. Брукнера в Лінці, в Опері Штуттгарту. Дебютувала у Великому оперному театрі «Лісеу» у Барселоні, у Шведській Королівській Опері, Берлінській державній опері.

А на заснованому Оксаною фестивалі LvivMozArt часто виступає Молодіжний симфонічний оркестр України, теж створений нею.

Повідомити про помилку