Вправа 223

Від поданих дієслів утворіть активні дієприкметники теперішнього часу. Виділіть суфікси.

Зразок. Світліють — світліючий.

Червоніють — червоніючий, зростають — зростаючий, плачуть — плачучий, читають — читаючий, сплять — сплячий, тремтять — тремтячий, голублять — голублячий.

Увага! Жирним виділено утворені активні дієприкметники теперішнього часу. Суфікси підкреслено.