Вправа 224

Прочитайте. Поясніть, чи варто вживати словосполучення: підростаюче покоління; відстаючий учень; виступаючий оратор; початкуючий письменник; подорожуючий пасажир. Чому?

Активні дієприкметники теперішнього часу в сучасній українській мові маловживані; їх використання потрібно уникати, послуговуючись натомість конструкціями типу той, що; той, який: ті, що; ті, які тощо або добираючи відповідні іменники, прикметники.

Але словосполучення підростаюче покоління вживати доречно: активні дієприкметники утворюються від основ дієслів теперішнього часу за допомогою суфікса -юч-, -яч-: підростаюче — підростають.

У словосполученні початкуючий письменник дієприкметник початкуючий краще замінити іменником: письменник-початківець. В українській мові дієслово теперішнього часу початкують — буквальний переклад (калька) з іншої мови (рос. начинают — укр. починають).

Відстаючий учень, подорожуючий пасажир — у цих словосполученнях теж використано кальку (рос. отстающий, подорожующий), тому доречніше вживати учень, котрий, (який) відстає; пасажир, який (котрий) подорожує.

Не коректним є словосполучення виступаючий оратор.

Слово виступаючий має наступні синоніми: який виступає, промовець, оратор, край випнутий, висунутий.

Оратор (лат. oro — «говорю»), красномовець, ритор, златоуст — той, хто виголошує промову, а також людина, що володіє даром красномовства або володіє ораторським мистецтвом.

Повідомити про помилку