Вправа 230

Прочитайте. Визначте пасивні дієприкметники, з’ясуйте їхній час, поясніть творення. Випишіть ці дієприкметники (у початковій формі), розберіть їх за будовою.

1. Випущене з вуст слово оживляє душу.

2. Правильно почате життя, якщо знаєш, чого треба уникати i чого домагатися.

3. Тоді лише пізнають цінність часу, коли він утрачений.

4. Розум гострий у багатьох, але для мислення в декого закритий.

5. Сліпі очі, коли затулені зіниці.

Увага! Жирним виділено пасивні дієприкметники минулого часу, які творяться від основи неозначеної форми перехідних дієслів доконаного та недоконаного виду за допомогою суфікса: -ен-: випущене, утрачений, затулені та суфікса -т-: почате, закритий.

Випущений: ви — префікс, пущ — корінь, ен — суфікс, ий — закінчення. Початий: поч — корінь, а — суфікс, т — суфікс, ий — закінчення. Утрачений: у — префікс, трач — корінь, ен — суфікс, ий — закінчення. Закритий: за — префікс, кри — корінь, т — суфікс, ий — закінчення. Затулений: за — префікс, тул — корінь, ен — суфікс, ий — закінчення.

Усі ці дієприкметники мають форму минулого часу.

Вправа 226Вправа 227Вправа 228Вправа 229Вправа 230Вправа 231Вправа 232Вправа 233Вправа 234

Зворотній зв’язок