Вправа 246

Прочитайте. З яким із висловів ви згодні повністю? З яким частково? Чому? У побудованій у формі роздуму відповіді вживайте дієприкметники та безособові дієслівні форми на -но, -то.

Якщо не висловлено протилежних думок, немає з чого вибрати істину (Геродот). Ніколи не треба нехтувати тим, що загальноприйнято (Античний вислів).

Я вважаю, що більшість складних завдань не передбачає простих і однозначних рішень, традиційних або загальноприйнятих шляхів до розв’язання. Іноді доводиться користуватися методом «мозкового штурму»: учасники при обговоренні генерують максимальну кількість ідей розв’язання задачі, у тому числі суперечливих, найфантастичніших, або й просто дурних. Уже потім з одержаних варіантів вибираються найкращі рішення, які можуть бути використані на практиці.

Тому з висловом Геродота я погоджуюся повністю, а з іншим — лише частково.

Повідомити про помилку