Вправа 25

Прочитайте текст. Визначте його тему й головну думку. Хто адресати тексту? Чи можна уявити його надрукованим у суспільно-політичних ЗМІ? Проголошеним як виступ на радіо- або у телепередачі суспільного змісту?

Коли запитають, чи ви патріот, ви знітитесь і скажете: «Не знаю, хай судять інші». Любов до батьків та до рідної землі — почуття таке високе й безкорисливе, що про нього воліють мовчати.

Але не всі. Є люди, які демонстративно, публічно заявляють про свою любов і б’ють себе руками в груди.

Чи сумісні з патріотизмом такі риси, як черствість, заздрісність, пиха, нечемність, шукання користі, неправдивість або зневіра? Якщо ними наділений «патріот» — значить, його патріотизм несправжній.

Слово «патріотизм» асоціюється з моральними поняттями, зокрема з порядністю. Словесний патріотизм нічого не вартий. Має бути діяльний патріотизм, який себе не афішує, але виявляється на кожному кроці. Немає другого Дніпра і не буде іншої Батьківщини… Батьківщина — ваш дім, і він буде таким, яким ви його зробите. І ви свій дім повинні наповнювати духовністю.

Тема: авторські роздуми про патріотизм справжній і галасливий.

Головна думка: патріотизм має бути діяльний, наповнений духовністю.

Адресати тексту: всі громадяни нашої держави.

Я думаю, що цей текст може бути надрукованим у суспільно-політичних ЗМІ або проголошеним як виступ на радіо- або у телепередачі суспільного змісту. Адже, у ньому піднімається надзвичайно важливе питання нашого життя.

 

Поясніть різницю між патріотизмом словесним і діяльним. Наведіть приклади із сучасного життя.

Патріотизм словесний — це псевдопатріотизм. Переливаючи з порожнього у порожнє, сходимося на тому, що ой, як всі любимо неньку Україну! Мітингів та усіляких урочистостей у країні вистачає, але не в масовці ж справа. Щонайсмішніше – немало «патріотів» є хабарниками, хоч і осуджують цю справу та інших подібних собі хабарників. Ці псевдопатріоти, власне, й баламутять воду, адже під маскою свідомого громадянина сприяють розбрату держави, її занепаду.

Патріотизм діяльний — це любов до рідної землі та свого народу, але й також національна свідомість. У цьому випадку вона не може бути другорядною. Як-то кажуть, будь-яка любов без діл є мертвою.

Простіше кажучи, вона вимірюється за результатами праці на благо держави, особистого вкладу в розвиток її економіки, моралі, історії тощо.

 

Витлумачте значення слова духовність. Звіртеся із Тлумачним словничком.

Духовність — властивість вдачі, що полягає в переважанні духовних, моральних та інтелектуальних інтересів над матеріальними, фізичними.

 

Чому автор тексту закликає наповнювати рідний дім, тобто батьківщину, духовністю?

На мою думку, автор закликає жити високодуховним життям тому, що наповнене порядністю, любов’ю, добротою, повагою, скромністю життя — це головна ознака людини-патріота.

 

З опорою на подану нижче таблицю доведіть, що текст створено в публіцистичному стилі.

Ознаки публіцистичного стилю: вживання суспільно-політичних термінів, таких як патріотизм, Батьківщина, любов, почуття; чіткий спосіб вираження думок; викладення інформації з метою переконати слухачів; використання емоційно забарвлених слів; риторичні запитання.

Повідомити про помилку