Вправа 251

Прочитайте зразок ділового папера. З’ясуйте стиль тексту, свою думку доведіть.

Звіт

про педагогічну практику з 3.02.2020 по 5.03.2020 р. студента філологічного факультету Коваленка І. Л.

Педагогічну практику я проходив у СШ № 526 м. Києва.

Керівництвом і вчителями школи було створено належні умови й надано підтримку й допомогу. У школі працюють висококваліфіковані вчителі української мови та літератури, які мають великий стаж роботи. На жаль, не всі навчальні кабінети обладнано сучасними технічними засобами навчання, проте в бібліотеці є необхідні словники, методичні посібники та найновіша методична література.

За час практики мною було проведено 8 контрольних уроків з мови та літератури, їх було детально обговорено з учителями і методистом. Завдяки практиці я маю необхідні для роботи в школі практичні вміння й навички. Значну допомогу було надано щодо складання планів роботи, виготовлення дидактичного матеріалу та перевірки зошитів.

Для учнів 7-х класів мною було організовано дві екскурсії — до Лінгвістичного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного музею українського народного декоративного мистецтва.

Педагогічна практика значно поглибила і закріпила здобуті в університеті знання.

10.03.2020 р.

Підпис

 

Текст документа написаний в офіційно-діловому стилі. Зміст подано послідовно і логічно. Факти викладено точно, документально. Лексиці характерна емоційно-експресивна нейтральність вислову.

У тексті присутні реквізити звіту: а) назва виду документа; б) заголовок; в) текст, який має такі частини: вступ, основна частина (опис та аналіз виконаної роботи); висновок; г) підпис особи, відповідальної за складання звіту; дата.

Визначте в тексті дієслівні форми на -но, -то. Обґрунтуйте доцільність їх використання.

Дієслівні форми на -но, -то: створено, надано, обладнано, проведено, обговорено, організовано.

Безособові форми на -но, -то позначають результат дії або дію без вказівки на виконавця, що є характерним для ділових паперів.

Назвіть відомі вам види ділових паперів. Яке їх призначення?

Мені відомі такі види ділових паперів: автобіографія, заява, характеристика, анотація, відгук, рецензія, довідка, пояснювальна записка, запрошення, звіт, лист, оголошення, протокол, стаття, розписка, список, таблиця, договір, інструкція, положення, правило, наказ.

Як ви гадаєте, яка мета створення ділового папера? Хто його складає? Кому такий діловий папір адресовано? Звіртеся з правилом.

Документ – це засіб закріплення різними способами на відповідному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумову діяльність людини.

Документи оформляються у заведеному порядку і мають відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

Уміння успішно проводити ділові переговори, правильно складати ділові документ стало невід’ємною частиною професійної культури людини: менеджера, керівника всіх рівнів, референта, службовця.

Саме культура ділового спілкування сприяє встановленню і розвитку стосунків співробітництва і партнерства між колегами, керівниками і підлеглими, партнерами і конкурентами, багато в чому визначаючи ефективність цих стосунків.

Повідомити про помилку