Вправа 255

Перепишіть, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки й поставлені в потрібній формі слова. Позначте у словах орфограму «н у дієприкметниках на -ний».

1. Вчасно сказане слово найдорожче.

2. Легкою видається розгадана загадка.

З. Краще вчений, ніж золочений.

4. Рот тримай стуленим, а очі хай будуть розплющені.

5. Краще відвертий докір, ніж прихована ненависть.

Увага! Пасивні дієприкметники на -ний пишуть без подвоєння.