Вправа 256

Перепишіть. Записані речення прочитайте. Зверніть увагу на наголошення виділених слів. Як пов’язані написання та вимова цих слів?

1. Нечисленні були ті орли, що перші стали за волю України, але міцні душею й любов’ю до рідного краю.

2. Над минулим не плакав, не плачу, бо я маю нескорену вдачу.

3. І ми всім серцем розуміли, що нездоланні наші сили.

4. Вже наші серця навіки з’єднала незбагнена сила.

5. Калина незнищенна лиш тому, що має в глибині немрущий корінь.

Увага! Якщо у виділених словах наголос на суфіксі, то це прикметники, а якщо на корені, то дієприкметники.

Пасивні дієприкметники на -ний пишуть без подвоєння: нескорену, незбагнена.

Прикметники дієприкметникового походження з префіксом не- та наголошеними суфіксами -енн-, -анн-, які вказують на найвищу міру ознаки, пишуть із -нн-: незліченні, нездоланні, незнищенна.

Позначте у словах орфограму «подвоєні літери».

Складіть і запишіть речення зі словами нездійснений — нездійсненний. Поясніть написання слів.

Незді́йснений — який не здійснився, не збувся.

Настрій зневіри в собі, образи за нездійснені надії не покидав його.

Пасивні дієприкметники на -ний пишуть без подвоєння.

З усіма формами дієслова (крім дієприкметника) НЕ звичайно пишеться окремо.

Нездійсне́нний — який не може здійснитися, збутися, виконатися.

Хлопець відразу зрозумів, що справа ця важка, майже нездійсненна.

Прикметники дієприкметникового походження з префіксом не- та наголошеними суфіксами -енн-, які вказують на найвищу міру ознаки, пишуть із -нн-.

З прикметниками НЕ найчастіше пишеться разом. Окремо не з прикметниками пишеться тоді, коли в реченні щось заперечується.

Повідомити про помилку