Вправа 258

Розкрийте значення фразеологізмів. Визначте в них дієприкметники та прикметники дієприкметникового походження, обґрунтуйте їхній правопис.

1. Незбагненними (прикметник) шляхами — незрозуміло яким чином.

2. Несосвітенна (прикметник) дурість — велика дурість.

3. Прийти на потрушені (дієприкметник) груші — дуже пізно, запізно, наприкінці.

4. Пахне смаленим (смаженим) (іменник) — комусь загрожує небезпека, неприємність.

5. Як посолений (дієприкметник) в’юн на сковорідці — (вертітися, крутитися) дуже швидко, прудко.

Увага! Прикметники дієприкметникового походження з префіксом не- та наголошеними суфіксами -енн-, -анн-, які вказують на найвищу міру ознаки, пишуть із -нн-: незбагне́нними, несосвіте́нна.

Пасивні дієприкметники на -ний пишуть без подвоєння: потрушені, смаленим (смаженим), посолений.

Повідомити про помилку