Вправа 260

Прочитайте речення. Визначте дієприкметники, з’ясуйте синтаксичну роль кожного. Зверніть увагу на написання дієприкметників із не.

1. Незакінчене (означення) діло покривається снігом.

Частку НЕ пишемо разом, якщо дієприкметник є означенням і не має пояснювальних слів.

2. Не закінчене вчасно (означення) діло не дає спокійно спати.

Частку НЕ пишемо окремо, якщо при дієприкметнику-означенні є пояснювальні слова: не закінчене (коли?) вчасно.

3. Не закінчена (означення), а відкладена (означення) справа непокоїть душу.

Частку НЕ пишемо окремо, якщо в реченні є протиставлення: не закінчена, а відкладена.

4. Якщо справа не закінчена (присудок), не берися за іншу.

Частку НЕ пишемо окремо, якщо дієприкметник є присудком: справа не закінчена.

Вправа 256Вправа 257Вправа 258Вправа 259Вправа 260Вправа 261Вправа 262Вправа 263Вправа 264

Зворотній зв’язок