Вправа 267

Перепишіть. Виділені слова розберіть за будовою. Обґрунтуйте написання з не.

1.Найстрашніша втрата — недосліджена історія.

2.А осока шумить про недовершені походи.

3.Не рвись в недобачені сни.

4.Колише вітер сорочку, що лишилася недошита.

5.Прощавайте, мої недоспівані, непокірні мої пісні!

Недослідженанедо - префікс, слідж - корінь, ен - суфікс, а - закінчення; недовершені, — недо - префікс, верш - корінь, ен - суфікс, і – закінчення; недобаченінедо- префікс, бач - корінь, ен - суфікс, і – закінчення; недошитанедо- префікс, ши- корінь, т - суфікс, а- закінчення; недоспіванінедо- префікс, спів- корінь, ан - суфікс, і- закінчення; непокірніне- префікс, покір- корінь, н- - суфікс, і - закінчення.

Разом Не пишеться в префіксі недо-, який вказує на неповноту, половинчатість дії, неповну якість: недосліджена, недовершені, недобачені, недошита, недоспівані.

Непокірні — прикметник (є синоніми — норовливий, впертий).

Укажіть речення, ускладнене звертанням, поясніть у ньому розділові знаки.

П’яте речення ускладнене звертанням. Комами виділено поширене звертання.

Повідомити про помилку