Вправа 27

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте звертання. Яка роль звертань у мовленні? Звіртеся з правилом.

1. Люба осене, ти прийшла!

2. Ти не дихай, осене, здаля сніговою хмарою на мене.

3. Осінь їде на коні. Не спіткнися, коню багряний!

4. Ти впізнав мене, лісе!.

5. Так шуміть же, гаї неозорі.

6. Не сам, дощику, ходи, інших дощиків веди!

7. Земле! Як тепло нам із тобою!

8. У радості, у горі йду, криниченько, до тебе!

Звертанням називають слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються (адресата мовлення).

Називаючи адресата мовлення, звертання може додатково виражати ставлення мовця до нього — захоплення, повагу, докір, іронію, ненависть, презирство.

Звертання виражається іменником у формі кличного відмінка: люба осене, осене, кінь багряний, лісе, гаї неозорі, дощику, Земле, криниченько.

У реченні звертання виділяють комами. Якщо звертання вимовляють із окличною інтонацією, після нього ставлять знак оклику.

Повідомити про помилку