Вправа 272

Прочитайте. У кожному з речень визначте підмет і присудок. Визначте обставину, виражену дієприслівником. До кожного з дієприслівників поставте питання.

1. Давно тебе, мій краю, я не бачив, блукаючи (що роблячи?).

2. А журавлі несли (присудок) пісні весняні, курличучи (що ро6лячи?).

3. Пташині хори, натомившись (що зробивши?), поволі затихають.

4. Там рідну пісню слухав я, завмерши (що зробивши?).

Увага! Жирним курсивом виділено дієприслівники. Як члени речення вони обставини.

З яким членом речення дієприслівник пов’язаний за змістом?

За змістом дієприслівник пов’язаний із дієсловом-присудком.

Яку дію — основну чи додаткову — називають дієприслівники?

Дієприслівники називають додаткову дію.

Повідомити про помилку