Вправа 273

Вправа 273

Перепишіть, підкресліть граматичні основи речень. Визначте дієприслівники, підкресліть їх як члени речення.

1.Сонце, припікаючи, вже висушило росу.

2.Ваблять, усміхаючись, луки.

3.А ще недавно я, співаючи, ходив лугом.

4.Ми зупинилися на роздоріжжі, придивляючись.

5.Пролетівши, скрикнув птах.

6.Біжать, воркуючи, струмки до повноводної ріки.

7.Сонце заходило не поспішаючи.

Увага! Підмети підкреслено однією лінією, присудки — двома.

Жирним курсивом виділено і підкреслено дієприслівники-обставини.

З якими членами речення пов’язані за змістом обставини-дієприслівники?

Обставини-дієприслівники пов’язані за змістом із дієсловами-присудками.

Повідомити про помилку