Вправа 276

Перепишіть прислів’я. Визначте дієприслівники, з’ясуйте час і вид кожного й запишіть після слова в дужках.

Зразок. Згуртувавшись (мин. ч., док.), ми наспіваємось.

1. Навчаючись (теп. ч., недок. вид), ти дізнаєшся, як мало знаєш.

2. Мудрий вирішує, вислухавши (мин. ч., док. вид).

3. Розпитуючи (теп. ч., недок. вид), гори перейдеш, а мовчки і на рівнині заблукаєш.

4. Ледар лежачи (теп. ч., недок. вид) їсть, сидячи (теп. ч., недок. вид) спить.

5. Розквітнувши (мин. ч., док. вид), цибуля називає себе трояндою.

6. Ставши (мин. ч., док. вид) метеликом, гусениця забула своє минуле.

Увага! Жирним курсивом виділено дієприслівники. Час і вид кожного записано після слова в дужках.

Позначте у словах орфограму «літера и в суфіксах дієприслівників».

Увага! У суфіксах -учи (-ючи), -ачи (-ячи), -вши, -ши, за допомогою яких утворюються дієприслівники, завжди пишеться літера и.