Вправа 277

Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери.

1. Як здоров’я маємо, то не дбаємо, а втративши (мин. ч., док. вид), плачемо.

2. Кривою дорогою йдучи (теп. ч., недок. вид), попереду мало бачиш.

3. Працюю зігнувшись (мин. ч., док. вид), а їм розстебнувшись (мин. ч., док. вид).

4. Збираючи (теп. ч., недок. вид) по ягідці, надбаєш кошик.

5. Не їсть соловей калину, пропустивши (мин. ч., док. вид) малину.

6. Хоч би як звивалася змія, а в нору заповзає випрямившись (мин. ч., док. вид).

Позначте у словах вивчені орфограми, обґрунтуйте написання слів відповідними правилами.

Увага! Жирною лінією підкреслено орфограми.

З’ясуйте час і вид кожного з дієприслівників.

Увага! Жирним курсивом виділено дієприслівники. Час і вид кожного записано після слова в дужках.

Повідомити про помилку