Вправа 279

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. У кожному з речень визначте й підкресліть граматичні основи. Дієприслівники підкресліть як члени речення.

1. Шарудить, бешкетуючи, вітер.

2. Вітер лютий налетів з розгону і, втомившись, під дверима ліг.

3. Плачучи, крутиться вітер круг хати.

4. Стрепенулися темні ліси і, розправляючи, підставляли своє листя під дрібні дощові краплі.

5. Вдягає, стелячись, пороша на сосни шапки голубі.

6. Прощаючись, сказав я ніжне щось.

У кожному з речень назвіть дієслово-присудок, що означає основну дію, і дієприслівник, який означає додаткову дію.

Увага! Дієслова-присудки, що означають основну дію підкреслено двома лініями.

Жирним курсивом виділено дієприслівники. Як члени речення вони обставини.

Визначте слова, вжиті в переносному значенні. З’ясуйте, чи є серед них дієприслівники.

Слова, ужиті в переносному значенні: шарудить, бешкетуючи (дієприслівник); лютий, налетів, втомившись (дієприслівник), ліг; крутиться, плачучи (дієприслівник); стрепенулися, розправляючи (дієприслівник), підставляли; вдягає, стелячись (дієприслівник), шапки.

Повідомити про помилку