Вправа 28

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Земле барвінкова (ЗВ, поширене), дай мені здоров’я!

2. Любов до тебе, Україно (ЗВ, непоширене), найкращий в світі оберіг.

3. Не крийсь туманом, найрідніше небо (ЗВ, поширене).

4. Розступіться, горе та біда (ЗВ, поширене), дайте щастю й радості дорогу.

5. У комп’ютер не закласти доброти. Це все набуток древній твій, людино (ЗВ, непоширене)!

Увага! ЗВ — звертання.

 

Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

Звертання можуть займати будь-яке місце в реченні. На письмі звертання виділяється комами. Проте, коли звертання стоїть на початку речення і вимовляється з окличною інтонацією, після нього ставиться знак оклику, а наступне слово в такому випадку пишеться з великої літери.

Звертання не є членом речення.

 

Які звертання ви вживаєте у спілкуванні зі знайомою людиною? Чи впливає на вибір звертання її вік? Як саме? Як звертаєтесь до людини незнайомої?

За допомогою звертання я можу назвати і покликати людину, звернутися до неї з проханням, пропозицією. До незнайомої людини звертаюся: пані, добродійко, добродію. Якщо співбесідник незнайомий, старший за віком чи посадою, то кажу «Ви». Займенник «ти» використовую у спілкуванні з друзями.

 

Визначте й підкресліть у словах вивчені орфограми.

Земле, мені, оберіг — букви е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів (мені — до мене, оберіг — бережно).

Здоров’я, любов, комп’ютер — уживання апострофа.

Україно — велика буква у власних назвах.

Розступіться — буква з у кінці префіксів роз-, без-.

Розступіться, крийсь — уживання м’якого знака.

Не крийсь, не закласти — не з різними частинами мови.

 

Який розділ науки про мову вивчає правопис слів?

Орфографія — розділ науки про мову, що вивчає правила написання слів.

Вправа 24Вправа 25Вправа 26Вправа 27Вправа 28Вправа 29Вправа 30Вправа 31Вправа 32

Зворотній зв’язок