Вправа 282

Вправа 282.

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкресліть як члени речення.

1.Добре попрацювавши (обставина), краще відпочиватимеш.

2.Поспиш в охоту, зробиш роботу.

3.Лінь, лежачи на печі (обставина), змерзне.

4.Завзятий відпочиває, обтираючи піт (обставина), а ледачий мучиться, перевертаючись на другий бік (обставина).

5.Не спечеш калачі, сидячи на печі (обставина).

б.Добро втративши (обставина), наживеш нове, честь утративши (обставина), навік пропадеш.

Позначте у словах орфограму «літера и в суфіксах дієприслівників».

Увага! У суфіксах -учи (-ючи), -ачи (-ячи), -вши, -ши, за допомогою яких утворюються дієприслівники, завжди пишеться літера и.

Повідомити про помилку