Вправа 285

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкресліть як члени речення.

1. По вулицях стояли високі кам’яні будинки, червоніючи цеглою (обставина), виблискуючи вибіленими боками (обставина).

2. Хмари заступали світ сонця, пересувалися з місця на місце, одна одну доганяючи (обставина), одна одну переганяючи (обставина), й кидали свою тінь на землю.

3. «А хто ж то такий?» — спитала бабуся, підступаючи до дівчини і зазираючи їй прямо у вічі (обставина).

 

Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

У третьому реченні пряма мова стоїть перед словами автора, тому вона береться в лапки, ставиться відповідний розділовий знак у кінці прямої мови. Ставиться тире перед словами автора, які пишемо з маленької літери.

Дієприслівниковий зворот завжди виділяють комою або комами незалежно від його місця в реченні.

Кому не ставлять між дієприслівниковими зворотами, які з’єднані неповторюваним сполучником.

 

Накресліть схему першого речення.

1. По вулицях стояли високі кам’яні будинки, червоніючи цеглою, виблискуючи вибіленими боками.

Повідомити про помилку