Вправа 288

Прочитайте. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Не сиди склавши руки, то не буде й скуки.

Дієприслівниковий зворот-фразеологізм (склавши руки), який стоять після присудка-дієслова, комами не виділяємо.

Кому ставимо між частинами складного безсполучникового речення.

2. Згорнувши руки, сидіти сором.

Дієприслівниковий зворот, виражений фразеологізмом (згорнувши руки), стоїть перед дієсловом-присудком, тому його виділяємо комою.

3. Оповідки, легенди, перекази хлопчик слухав затамувавши подих.

Перша та друга кома розділяють однорідні члени речення — додатки. Дієприслівниковий зворот-фразеологізм (затамувавши подих), який стоять після присудка-дієслова, комою не виділяємо.

4. Зціпивши зуби, ми обережно ступали і, хруснувши сухою гілкою, зупинялися, озирались і слухали.

Дієприслівниковий зворот, виражений фразеологізмом (зціпивши зуби), стоїть перед дієсловом-присудком, тому його виділяємо комою.

Дієприслівниковий зворот (хруснувши сухою гілкою) завжди виділяють комою або комами незалежно від його місця в реченні.

Наступна кома розділяє однорідні члени речення — присудки, поєднані безсполучниковим зв’язком.

5. Я працював зціпивши зуби й майже не спочиваючи.

Дієприслівникові звороти-фразеологізми, які стоять після присудків-дієслів, комами не виділяють.

Вправа 284Вправа 285Вправа 286Вправа 287Вправа 288Вправа 289Вправа 290Вправа 291Вправа 292

Зворотній зв’язок