Вправа 289

Вправа 289

Прочитайте фразеологізми, розкрийте їхні значення. Складіть із фразеологізмами речення, запишіть їх.

1.Повісивши голову — зажуритися.

2.Опанувавши себе — здолавши наплив почуттів, заспокоїтись.

3.Схиливши коліна — підкорившись комусь; виявляти шану комусь.

4.Опустивши руки — збайдужівши, впавши в розпач.

5.Роззявивши рота — бути здивованим.

У записаних реченнях поясніть розділові знаки.

I.Перед кремезним дідом, повісивши голову, стояв Андрій.

Опанувавши себе, хлопці зірвалися з місця і побігли з лісу. «Схиливши коліна, важко життя прожити», — часто повторював батько.

Увага! Дієприслівниковий зворот, виражений фразеологізмом, виділяємо комою (комами), бо він стоїть перед дієсловом-присудком).

II.А кращого не буде, коли сидіти опустивши руки. Перед цією скульптурою усі відвідувачі зупинялися і довго стояли роззявивши рота.

Увага! Дієприслівникові звороти-фразеологізми, які стоять після присудків-дієслів. комами не виділяють).