Вправа 29

Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного відмінка. Розставте пропущені розділові знаки.

1. Терпи, хлопче, козаком будеш, а з козака в отамани попадеш.

2. А на чому ми спинились, дорогий ти мій козаче?

3. Не зупиняйся, друже, в хуртовині.

4. Будь здоров, ти мій любий юначе!

5. Хворіти, парубче, доволі.

6. Де ж ти подівся, наш старий співаче, ти заспівай нам про життя козаче!

 

У яких словах при творенні відмінкових форм відбулося чергування звуків? Назвіть ці звуки.

Хлопець — хлопче [ц] — [ч].
Козак — козаче, юнак — юначе, парубок — парубче, співак — співаче [к] — [ч].
Друг — друже [г] — [ж].

Фонетика — розділ науки про мову, що вивчає звуки мови та мовлення.

 

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Поясніть уживання розділових знаків.

Якщо звертання стоїть в середині речення (перше, третє, п’яте, шосте речення), воно з обох боків виділяється комами.

Кома ставиться перед звертанням, що стоїть у кінці речення (друге, четверте речення). Після звертання у кінці речення ставиться відповідний розділовий знак.

 

Складіть і запишіть речення, які відповідали б таким схемам:

1. ЗВ! ___ . Україно! Ти для мене — диво. (В. Симоненко). Сину! Прокидайся, вже риба у річці давно прокинулась.

2. ____ , ЗВ. Привіт, уклін низький вам, пані.(Олександр Олесь.) Давай збиратися додому, Андрію.

3. __ , ЗВ, ___ . Ви щасливі, високії зорі, все на світі вам видно звисока.(Леся Українка). Розкажу тобі, мій друже, ще одну цікаву історію.

Увага! ЗВ — звертання.

Вправа 25Вправа 26Вправа 27Вправа 28Вправа 29Вправа 30Вправа 31Вправа 32Вправа 33

Зворотній зв’язок