Вправа 292

Вправа 292

Прочитайте. Поясніть уживання розділових знаків.

1.Ліси стоять замислившись.

Кома не ставиться, бо одиничний дієприслівник стоїть після дієслова-присудка, має значення обставини способу дії.

2.Ліс на хвилину примовк, ані шелесне завмерши.

Перша кома між однорідними членами речення (дієслова-присудки); при дієприслівнику кома не ставиться, бо одиничний дієприслівник стоїть після дієслова-присудка, має значення обставини способу дії.

3.Зима, скрадаючись, повіяла крилом.

Коми ставимо, бо одиничний дієприслівник стоїть перед присудком.

4.А я дивлюсь зітхаючи і мчуся, сніг збиваючи.

Дієприслівник зітхаючи комами не виділяється, тому що одиничний дієприслівник стоїть після дієслова-присудка, має значення обставини способу дії; комою відокремлений дієприслівниковий зворот сніг збиваючи.

5.Земля, світаючи, всміхалась.

Комами виділяємо одиничний дієприслівник, що стоїть перед присудком.

6.Я йшов не поспішаючи.

Кома не ставиться, бо одиничний дієприслівник стоїть після дієслова-присудка, має значення обставини способу дії.

7.Грім, бухикаючи, зависав між небом і землею.

Комами виділяємо одиничний дієприслівник, що стоїть перед присудком.

8.Із вирію летять курличучи ключі.

Кома не ставиться, бо одиничний дієприслівник стоїть після дієслова-присудка, має значення обставини способу дії.

Повідомити про помилку