Вправа 30

Прочитайте речення, визначте в кожному граматичну основу. Перебудуйте речення так, щоб підмети стали звертаннями. Утворені речення запишіть.

1. Росла в гаю конвалія під дубом високим. — Рости в гаю, конваліє (непоширене), під дубом високим.

2. Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечоровій — Чорнобривці чорноброві (поширене), квітніть в тиші вечоровій.

3. До мене з поля і лісів приходять в гості нові квіти.  — До мене з поля і лісів приходьте в гості, нові квіти (поширене).

4. Вітер із листя в саду виклав гарну мозаїку — Вітре (непоширене), із листя у парку виклади гарну мозаїку.

За метою висловлювання усі утворені речення є спонукальні.

Непоширені звертання — конваліє; вітре — виражені іменниками у формі кличного відмінка, а поширені — чорнобривці чорноброві; нові квіти — виражені поєднанням прикметника з іменником у формі кличного відмінка.

 

Визначте слова, ужиті в переносному значенні.

Приходять квіти, вітер виклав — це метафори.

Лексикологія — розділ науки про мову, що вивчає лексичне значення слів та особливості їхнього вживання.

Вправа 26Вправа 27Вправа 28Вправа 29Вправа 30Вправа 31Вправа 32Вправа 33Вправа 34

Зворотній зв’язок